Гаранционен срок

 

Гаранционният срок на всеки продукт е упоменат в описанието му и започва да тече от датата на закупуване на продукта.

След извършване на покупката е необходимо да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно. В противен случай тя няма да е валидна. При установени пропуски или грешки уведомете веднага служител на Printernet.bg.

 

Удължаване на гаранционния срок

 

Предлагаме на Вашето внимание удвояване на гаранционния срок на всички модели реновирана техника като единственото условие е да използвате през целия гаранционен срок единствено и само консумативи закупени от Printernet.bg.

Всички доставки на консумативи са безплатни! За хартия доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100 лв.

За подробности се обърнете към представител на Printernet.bg.

 

Общи условия за гаранционно обслужване


При възникване на проблем и отклоняване от нормалната работа продуктът трябва да бъде доставен до сервиз на Printernet.bg заедно с оригинална гаранционна карта.


Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на Printernet.bg.

Срокът на гаранционно обслужване е от 3 до 15 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно. 

Ако по време на гаранционният му срок, устройството е приемано повече от три пъти за сервиз, то ще бъде заменено със същото или друго подобно.

 

Прекратяване на гаранцията


   Гаранцията се прекратява при следните условия и дефекти причинени в резултат на :

 1. Токови удари от всякакъв характер.
 2. Повреди причинени от резултат на неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа.
 3. Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие.
 4. Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, т.е. използване на  неизправна ел. инсталация.
 5. Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители.
 6. Дефекти причинени от неправилен транспорт.
 7. Ремонти извършени от други лица и сервизи различни от Printernet.bg.
 8. Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер).
 9. Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му.
 10. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
 11. Неизвършена профилактика (почистване) на системата през гаранционния срок (ако е упоменато в гаранционната карта). 
 12. При прекратяване на гаранцията, клиентът ще бъде уведомен от служител на сервиза на Printernet.bg.
НАЙ-НОВИ